Reklamace zoží nakoupeného v cizině a placení cla

Jap postupovat při reklamaci zboží do zahraničí a vyhnout se druhému placení cla a DPH? Toto je zpráva kterou jsem obdržel od vyclívací pošty 120 Praha.

pokud Vám přijde zásilka ohledně reklamace, bude nutné k celnímu řízení doložit:

– kopie podacího lístku – doklad, že jste vadné zboží zaslal zpět
– komunikace s odesilatelem – doklad, že jste u něj reklamoval dané zboží a řešení, na kterém jste se dohodli
– Faktura či objednávka – doklad o druhu zboží, množství, ceně a měně.
– PayPal či výpis z účtu – doklad o zaplacení.- kopie Poplatkového lístku – doklad, že toto zboží již jednou prošlo celním řízením

Na základě těchto dokladů bude pak nově došlá zásilka navržena na propuštění do volného oběhu s osvobozením od DPH a CLA a při převzetí dané zásilky byste pak měl uhradit pouze poplatek za souhrnnou deklaraci ve výši 96,- Kč.

DPH se v případě reklamací znovu nevyměřuje, je-li zasláno opravené zboží či nové zboží stejného typu a druhu.